מיזם נגב תור

מתווה למובילי התיירות המאורגנת

מיזם 'נגב תור' הינו יוזמה של הרשות לפיתוח הנגב הנועד לעודד את התיירות לנגב ולקדם את הכלכלה המקומית באמצעות מגוון סיורים.

במסגרת המיזם, הרשות לפיתוח הנגב מקדמת מתווה סבסוד סיורים לקבוצות מאורגנות.

במסגרת המתווה, מובילי תיירות מאורגנת יוכלו ליהנות מסבסוד חלקי בגין אוטובוס בלבד עבור סיור לנגב.

בחודשים נובמבר- דצמבר 2022 בוצעה פעימה ראשונה של המתווה במסגרתה סובסדו עשרות סיורים לנגב.

אנו יוצאים לדרך עם פעימה שנייה של המתווה המיועדת לחודשים אוגוסט- דצמבר 2023.

 * בסיור ישתתפו לכל הפחות 30 משתתפים.

* הסיור יכלול שניים מתוך שלושת הרכיבים: אטרקציה, הסעדה, לינה.

* הסיור יתקיים במהלך חודשים אוגוסט- דצמבר 2023. 

 סכום הסבסוד המקסימלי

עד 1500 ש"ח כולל מע"מ עבור יום סיור בנגב.

עד 2000 ש"ח כולל מע"מ עבור סיור שמשכו מעל ליום אחד בנגב.

לכל מוביל תיירות עד 20 אוטובוסים לסבסוד במסגרת המתווה.

יתרת האוטובוסים לכל מוביל תיירות תשוקלל יחד עם מספר האוטובוסים שסובסדו בפעימה הראשונה למתווה זה.

המיזם מופעל על ידי חברת פאזל נתיבי יזמות בע"מ באמצעות נעמה ספיר.

כלל פרטי המתווה מפורטים במסמך שלהלן.

יש לקרוא בעיון את פרטי המתווה בטרם הגשת בקשה.